اعتماد مردم نسبت به سياست ورزان كم شده است

مرضیه امیری عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در این گفت و گو با اشاره به عملکرد دولت یازدهم از آغاز حضورش در عرصه سیاسی کشور به طرح مسائل مختلف و مشکلات و موانع پیش روی دولت اشاره می کند.

 

با توجه به گذشت دوسال از عمر دولت شما به عنوان يك فعال سياسي عملكرد دولت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

براي ورود به اين موضوع ابتدا بايد شرايطي كه دولت از آن برخواسته را مورد بررسي قرار داد. بعد از سال 88 موازنه قوا در صحنه ي سياست ايران دستخوش تغييرات جدي شد. طرفي از منازعه ، قواعد بازي سياسي را رعايت نكرد و نتيجه ي آن ، مسايلي شد كه بر فرآيند توسعه ي كشور تاثير سوء گذاشت . پس از آن كشور با شرايطي بحراني در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي  مواجه گرديد . عقلاي كشور به اين نتيجه رسيدند كه ادامه ي مسير با اين شرايط مي تواند هزينه هاي جبران ناپذيري را بر ايران تحميل كند . جمع بندي اين بود كه با مشاركت مردم ، كشور از بي تدبيري و بي نظمي نجات پيدا كند. صحبتهاي رهبري در خصوص حق الناس بودن راي مردم و همچنين شركت همگان ، حتي كساني كه با نظام زوايه دارند را به ياد داريد؟ ايشان با مواضع خود عملاً در مسير مقابله با تدليس و بداخلاقي ها قرار گرفتند . در اين هنگام  آيت الله هاشمي نيز نقش حياتي خود را در اين بزنگاه تاريخي ايفاء كرد.ايشان توانست با همراهي سيد محمد خاتمي شرايط را به گونه ايي پيش ببرد كه توده هاي سرخورده در كنار اقشاري كه از آينده نگران  بودند ، گرد خواسته هاي مشخصي متحد شوند و نهايتا روحاني رداي رياست جمهوري را بر تن كرد و زمينه براي بازگشت تعادل به عرصه ي سياست داخلي و خارجي مهيا شد.

همان ابتداي كار برخي  گفتند كه اين دولت ،دولت مطلوب اصلاح طلبان نيست و عقبه ي فكري سياسي  دولت، در جريان اصولگراي ميانه قرار دارد. شايد اين استدلال  ناشي از تحليل تخيلي شرايط كشور بود.همان زمان برخي  از بزرگان ، به اشخاصي كه با روحاني مرزبندي مي كردند يادآور شدند كه اين نوع مرزبندي براي جريان اصلاح طلبي مفيد نيست . تصور مي كنم برنامه هاي دولت روحاني اصلاح طلبانه ، مطابق با ظرفيت هاي موجود و  بر اساس منطق توسعه بنا شده اند .اين موارد نهايتا مقدمات تقويت نيروهاي اصلاح طلب را فراهم مي كند.

 

حال اگر بخواهيم در خصوص عملكرد دولت قضاوتي داشته باشيم  ، شما عملكرد آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ابتدا بهتر است بررسي كنيم كه فصل مشترك خواسته ها و انتظارات مردم از روحاني چه بوده است.شاه كليد برنامه هاي روحاني كه همگان بر آن اتفاق نظر داشتند بر دو محور بود.تمام راي دهندگان به روحاني از او انتظار داشتند :

ابتدا پرونده ي هسته ايي را حل و فصل كند. پس از آن به وضعيت اقتصادي كشور سر و سامان دهد. در كنار اين دو انتظاراصلي خواسته هاي ديگري مثل رفع حصر ، آزادي هاي اجتماعي – سياسي ، مبارزه با بيكاري ، افزايش يارانه ها ، كاهش تورم ، مبارزه با فساد مالي و ... را هم مي توان به عنوان خواسته هاي اقشار مختلف راي دهندگان به وي قلمداد كرد. از ديد بنده  اين سري از مطالبات در ميان طيف هاي مختلف راي دهنده به روحاني مشترك نبودند .

با توجه به اين توضيحات ، احتمالا دولت روحاني عملكرد مناسب و قابل قبولي براي بيشتر راي دهندگان داشته است.تيم او توانسته بصورت معقولي مساله ي هسته ايي را به سرانجام آبرومندانه ايي برساند . ثبات نسبي به اقتصاد بازگشته هرچند كه با وضع مطلوب فاصله ي زيادي دارد . تلاشهايي براي كاهش فشارها بر محصوران انجام شده و خانواده ي آنها سلامتي ايشان را تاييد مي كنند . احزاب دوباره جاني گرفته اند و مطبوعات نرم نرمك تقويت مي شوند . افق سرمايه گذاري خارجي نويد بخش كاهش نرخ بيكاري در سال هاي پيش رو است  ،دولت در حال مزمزه كردن اين است كه با حذف يارانه ي دهك هاي بالاي جامعه مابه التفاوت آن را در ميان دهك هاي پايين تر تقسيم نمايد ، تورم مهار شده است(15% تورم رقم خوبي نيست اما از 40% قابل تحمل تر است) ،حجم عظيمي از فسادهاي مالي افشاء شده و به قوه ي قضاييه ارجاع گرديده است و...

 

به نظر شما دولت مي تواند به كليه ي وعده هاي خود عمل كند؟

شايد لازم باشد چند سوال از خودمان بپرسيم! درآمد صدها ميليارد دلاري نفت در دولت احمدي نژاد چه شد؟كجا رفت ؟اين ثروت غير قابل تصور قدرت چه جرياناتي را افزوده است؟ آيا منافع اين قدرت با مسيري كه روحاني طي مي كند تضاد ندارد؟

جرياني كه در دولت قبل با چنين ثروتي دوپينگ كرده است ،نه تنها براي منافع خود مي جنگد بلكه ساده و بدون دردسر نيز سهم خود از معادله ي قدرت را با واگذار نمي كند .اين مجموعه ابزار كافي را در تمام زمينه ها دارد . براي مثال آنها مترصد هستند تا با شانتاژ و جنگ رواني ، اصلاح طلبان را به جان هم و به مخالفت با دولت تحريك كنند. تصور مي كنم كه توان عملياتي در نزد اين مجموعه در حال حاضر بسيار بالاست و كم تحركي اين جريانات تندرو ، بخاطر اين است كه كليت نظام در پيشبرد دوهدف اصلي دولت ،با روحاني همراه است. اما از اين به بعد و با وارد شدن دولت به فاز جديد اجراي برنامه ها ، احتمالا شاهد واكنشهايي از جانب اين جريان نسبت به آسيب پذيرترين نيروهاي حامي دولت باشيم. تا به امروزعملكرد دولت مطلوب بوده اما از امروز به بعد موفقيت دولت در گروه عقلانيت نيروهاي هوادارش و ميزان اغناء هواداران و اتحادي است كه دولت مي تواند در ميان طرفدارانش پديد آورد. شايد شرايط فعلي دولت و حاميانش را بتوان اين چنين تشبيه كرد كه تا كنون در ميدان مين بوده اند اما از حالا به بعد همزمان زير آتش توپخانه هم قرار خواهند گرفت.

 

من اينگونه برداشت مي كنم كه به عقيده ي شما  دولت از نظر عملكرد موفق بوده است؟

با شرايط امروز بله.ملاك ارزيابي من وضعيت موجود است.در شرايط امروز دولت تقريبا يكه و تنهاست و در مقابل دستگاه عريض و طويلي قراردارد  كه بخشي از آن براي ما قابل مشاهده است. ملاحظه كنيد كه مجلس چگونه وزراي دولت را به چالش مي كشد يا در خصوص نظارت استصوابي دولت چه هشدارهايي دريافت مي كند. بهمين دليل  دولت درخصوص آزادي هاي اجتماعي-سياسي و مسايل مد نظر طبقه ي متوسط ممكن است ناكام شود . هرچند ، دولت نشان داده است كه راهكار مواجهه با اين شرايط را مي داند ،وليكن تصور مي شود كه از طرف مردم و نخبگان سياسي نيز نيازمند حمايت خواهد بود.متاسفانه تجربه ي تاريخي در ايران نشان داده كه دولتها در چنين شرايطي نمي توانند بر روي حمايت مردم حساب چنداني نمايند . نكته ي مثبت اين است كه خواسته هاي فرودستانِ حامي دولت ، مشخص است و دولت مي تواند آنها را آسان تر با خود همراه كند ، اما شايد لازم باشد بيشتر تلاش كنيم كه شرايط را براي طبقه ي متوسط تشريح كرده و آنها را به حمايت از دولت ترغيب نماييم. 

 

حالا كمي به اصلاح طلبان بپردازيم.فكر مي كنيد اصلاح طلبان در اين دوران چگونه بايد قدم بردارند؟

بايد سعي نمود با آمارهاي دقيق و منطبق بر واقعيات  شرايط را تحليل كنيم . ناامني رواني و استرس سياسي- اجتماعي، بخاطر عملكردِ ناصواب دولت قبل در ميان مردم بيشتر شده . اعتماد مردم نسبت به سياست ورزان  كم شده است .توده ها به حرف جريانهاي سياسي  توجه زيادي نمي كنند.حتي در خصوص مسايل اقتصادي تقريبا به هيچكس اعتماد ندارند . قضيه ي انصراف از يارانه ها را كه به ياد داريد.مردم اين پيام را دادند كه ما احساس خطر مي كنيم و حاضر نيستيم منابع درآمد خود را از دست دهيم .اين مردم را مقايسه كنيد با مردم ايران در دوران ملي شدن صنعت نفت.دولت مصدق حق نداشت نفت بفروشد و در شرايطي به شدت نابه سامان قرار گرفت.در اين شرايط دولت تصميم گرفت اوراق قرضه ملي بفروش رساند و مردم چه كردند؟؟؟رابطه ي دولت-ملت امروز شرايط متفاوتي دارد.لايه هايي ازمردم براي فوت خواننده ايي چنان مي كنند ، اما همانها براي كمك به دولت حاضرند از يارانه ي خود بگذرند ؟ البته بخاطر شرايط بي ثباتِ موجود احتمالا حق دارند كه چنين كاري نمي كنند . از اين رو اصلاح طلبان شايد نياز به بازنگري در روشهاي خود داشته باشند . در تاريخ ايران تا اطلاع ثانوي  افراد  نقش پررنگ تري بازي خواهند كرد.آيت الله هاشمي ، سيد محمد خاتمي ، سيد حسن خميني در كنار بزرگاني چون ناطق نوري و... شايد بتوانند نقشي محوري در معادلات چند سال پيش رو بازي كنند.

كليه ي جريانات اصلاح طلب بهتر است  در جهت آشتي مردم با سياست حركت كنند ، از سياستهايي كه فضاي كسب و كار را رونق مي دهند ، از سياستهايي كه منجر به پديد آمدن حس امنيت در ميان مردم مي شود ، از سياستهايي كه اعتماد مردم را جلب مي كند و از بزرگان مورد احترامِ مردم ، حمايت كنيم.

 

در اين زمينه كمي بيشتر توضيح دهيد ،منظور شما اين است كه  اصلاح طلبان به فكر كسب قدرت نباشند؟

در حال حاضر بهتر است از ايده آل ها بگذريم ، حال زمان  آرمان گرايي نيست . در اين وانفسا بهترين استراتژي در عين حمايت از دولت ، تمركز بر رشد ، تقويت و استحكام نهادهاي جامعه ي مدني است.در كنار آن بهتر است به جاي نقدهاي آشكار به دولت نشينان مشورت داده و خواسته ها و توقعات واقعي مردم را به آنان انتقال دهيم .شايد بتوانيم كمك كنيم تا برنامه هاي دولت در مسير تامين نيازهاي مردم قرار گيرد.

اگر امروز به هواي كسب امتيازات سياسي از دولت، آن را تحت فشار قرار دهيم ،بيم آن مي رود كه اعتماد مردم نسبت به ما دچار آسيبِ جدي شود .اگر به اسم اينكه اين دولت اصلاح طلب نيست براي حمايت خود از دولت اما و اگر قرار دهيم ، ممكن است آينده ي ايران را دو دستي تقديم نيروهاي تندرو كنيم . اگر با اين استدلال كه بايد دولت را نقد كرد ، بصورت عمومي و آشكار برآن بتازيم ،احتمالا در مقابل جريان در سايه ، آن را ضعيف و ضعيف تر خواهيم كرد.بايد به ياد داشت كه توفيق دولت روحاني در سياستهاي خود با حمايت اصلاح طلبان ،نشان از پيروزي خردورزي سياسي بر سياست ورزي تخيلي در ميان اصلاح طلبان است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

سایتهای رسمی

تبليغات نفتون نيوز

پیشخوان روزنامه ها

 

ورود به سایتحدیث روز

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485